Zmiany w dofinansowaniu i refundacji sprzętu

W zeszłym miesiącu, a dokładniej 15 czerwca 2016r. Ministerstwo Zdrowia zaproponowało nowelizację ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Skutkiem nowelizacji byłyby nowe zasady finansowania wyrobów medycznych. Jednak projekt ten spotkał się z dezaprobatą osób niepełnosprawnych jak i producentów sprzętu. Co dokładnie uległoby zmianom?

$$Do tej pory osobom z niepełnosprawnością, które kupowały np. sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze (takie jak pionizatory czy balkoniki rehabilitacyjne) przysługiwało prawo skorzystania z dofinansowania zakupu w ramach ubezpieczenia (o ile osoba ta była ubezpieczona). Natomiast wkład własny bądź jego część można było pokryć z innych źródeł dofinansowania. By uzyskać dofinansowanie np. z NFZ wymagane było zlecenie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Po proponowanych zmianach refundacja wyrobów medycznych (które są wydawane na zlecenie czy też w ramach świadczeń gwarantowanych) mają być oparte na tym samym systemie, który stosowany jest w przypadku leków. Co to oznacza? Że producenci będą mogli zgłaszać swoje produkty jednocześnie wnioskując o objęcie ich refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu. Ta zaś ma być ustalana podczas negocjacji. Następnie ma być tworzona grupa limitowa oraz wysokość limitu finansowania danego produktu przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Sumę przekraczającą limit pacjent będzie musiał dopłacić sam. Zasady odpłatności zależałyby od różnych czynników, m.in. od wieku chorego czy też czasu stosowania danego wyrobu. Jednocześnie zmiany te oznaczają, że osoby niepełnosprawne nie będą mogły same wybrać najbardziej odpowiadającego im sprzętu.

W związku z dużym niezadowoleniem wśród osób niepełnosprawnych resort zdrowia wydłużył czas konsultacji publicznych, które potrwają do 25 lipca br. Może protest społeczności wpłynie w jakiś sposób na kształt proponowanej nowelizacji ustawy, bowiem jej obecna forma według wielu może jedynie zaszkodzić pacjentom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*