Częściowe uszkodzenia rdzenia kręgowego

Głównym zadaniem rdzenia jest przewodzenie bodźców pomiędzy mózgiem, a układem obwodowym. Gdy dojdzie do jego uszkodzenia, może dojść do zakłócenia bądź zerwania przewodzenia sygnałów. Niestety najczęściej dochodzi do całkowitego uszkodzenia kręgosłupa, które wiąże się całkowitą utratą czucia i porażeniem mięśni od miejsca, w którym doszło do jego przerwania. Jednak są też sytuacje, w których dochodzi tylko do częściowego uszkodzenia kręgów.

2798019336_e7895053e8_zMechanizmy powstawania urazu mogą być różne: zgięciowe, wyprostne, kompresyjne oraz rotacyjne. Bardzo często urazy są rezultatem różnych wypadków (np. samochodowych czy podczas skoków do wody). Jednak może do nich dojść także wskutek zaburzeń rozwoju lub poważnych chorób, takich jak SM czy Heinego-Medina. Trzeba też wziąć pod uwagę rodzaje samych uszkodzeń: może być to stłuczenie, uszkodzenie naczyń, ucisk czy nawet przecięcie rdzenia.

Wśród częściowych urazów kręgosłupa wymienia się Zespół Centralny, który może być rezultatem wyprostnego uszkodzenia rdzenia kręgowego. Skutkiem jest tutaj porażenie kończyn górnych. Przez pewien czas występuje też porażenie kończyn dolnych oraz zaburzenie funkcji wydalniczych. Te jednak są wynikiem pourazowego opuchnięcia dróg piramidowych i ustępują one dość szybko.

Natomiast zespół tętnicy rdzeniowej przedniej to skutek zgniecenia przedniej części rdzenia, co prowadzi też do uciśnięcia przedniej tętnicy rdzeniowej. W konsekwencji dochodzi do całkowitego porażenia wraz z zaburzeniami czucia bólu poniżej miejsca uszkodzenia. Częściowo pozostaje czucie ułożenia i wibracji.

Jeśli chodzi o zespół Browna-S?quarda, to jest on spowodowany bocznym uszkodzeniem połowy rdzenia kręgowego. Dochodzi tu do połowiczego porażenia. Osoba po urazie nie ma czucia prioproceptywnego po stronie urazu, nie czuje też bólu oraz temperatury po stronie przeciwnej, co wynika z uszkodzenia skrzyżowanych dróg rdzeniowo-wzgórzowych.

Do częściowych urazów zalicza się też stłuczenie tylnej części rdzenia kręgowego. Osoba, u której doszło do urazu, odczuwa przeczulice wielosegmentowe, mrowienia w okolicy szyi oraz zaburzenia czucia. W dużym stopniu objawy te są odwracalne. Jeżeli zaś chodzi o zespół wstrząśnienia rdzenia kręgowego, to jest on najłagodniejszym z urazów, a jego objawy ustępują szybko i całkowicie.

W zależności od uszkodzenia oraz wynikających z tego potrzeb wprowadzane jest leczenie zachowawcze albo operacyjne. W tym samym czasie przeprowadza się również kuracje farmakologiczne oraz usprawniające. Pacjentów z porażeniem czterokończynowym poddaje się rehabilitacji trwającej zazwyczaj 3-4 miesiące. Krócej leczone są osoby z porażeniem kończyn dolnych, które uczy się chodzenia ? często używany jest wtedy rozmaity sprzęt rehabilitacyjny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*