Zastosowanie i rodzaje pionizatorów

Dla zdrowego człowieka chodzenie czy bieganie są naturalnymi czynnościami, wielokrotnie powtarzanymi w ciągu zwykłego dnia. Ale już w przypadku osób chorych, z ograniczoną zdolnością ruchową lub wręcz jej pozbawionych, przejście ledwie kilku kroków czy nawet ustanie paru minut bez żadnego wsparcia może stanowić zadanie ponad siły. A przecież ludzki organizm bardzo wiele zawdzięcza możliwości ruchu czy nawet zwykłego utrzymywania pozycji pionowej. Dlatego właśnie osoby chore należy pionizować przy użyciu parapodiów, za pomocą których mogą one utrzymywać stabilną pozycję stojącą, lub wręcz samodzielnie przemieszczać się, poprzez balansowanie środkiem ciężkości swego ciała.

Pionizator jest rodzajem ortezy o właściwościach stabilizujących, zaopatrzonej w podstawę o dużej powierzchni, stosowanej u osób z porażeniem kończyn dolnych oraz tułowia, umożliwiającej im przyjęcie pozycji stojącej (bez dodatkowego podparcia na kulach) oraz siadanie. Dzięki niemu chorzy niezdolni do samodzielnego poruszania się w pozycji stojącej mają między innymi możliwość przywrócenia prawidłowej pracy narządów wewnętrznych oraz napięcie mięśni posturalnych. Dodatkowym aspektem jest poprawa stanu psychicznego pacjenta który ma możliwość podniesienia się z łóżka i poruszania po swoim miejscu zamieszkania. Pozycja stojąca ułatwia funkcjonowanie w codziennych czynnościach, takich jak np. sięganie po przedmioty znajdujące się na wysokich szafkach.

Wybór pionizatora zależy od stanu chorego. Osoby z porażeniami oraz niedowładami kończyn w większości przypadków mogą korzystać z pionizatorów dynamicznych. Jeżeli ze względów zdrowotnych nie jest wskazane korzystanie przez chorych z parapodiów dynamicznych (głównie w przypadku pacjentów z paraplegią, przepuklinami oponowo-rdzeniowymi oraz MPD), wówczas zaleca się pionizatory statyczne. Jeśli i ta grupa systemów pionizujących nie jest możliwa do zastosowania, wtedy polecane jest parapodium awertykalne, które pozwala stopniowo dochodzić do pozycji wyprostowanej. Z kolei w przypadku innej grupy chorych, którzy nie mogą korzystać z parapodium dynamicznego, a jednocześnie mają częściowo sprawne kończyny dolne, zastosowanie znajdują pionizatory mobilne, które umożliwiają poruszanie się bez asysty opiekuna.

Niezależnie od rodzaju pionizatora zalecane jest, by korzystać z niego od momentu wystąpienia pierwszych problemów z chodzeniem – dzięki temu już na wstępnym etapie zapobiegniemy ewentualnym problemom z kręgosłupem. Pionizacja jest korzystna dla wszystkich układów w organizmie człowieka. Poprzez umożliwianie długotrwałego, stabilnego utrzymywania pozycji stojącej, parapodium pomaga w trawieniu, korzystnie wpływa na krążenie krwi, a także pozwala rozciągnąć napięte mięśnie.

Pozdrawiamy

pionizatory

Parapodium Statyczne Lekkie VITEA CARE, typ 150 – 180

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*