Póki co nadal bez dofinansowania zakupu elektrycznych wózków inwalidzkich

Pod koniec lutego Zarząd PFRON przyjął kierunki działań i warunki brzegowe w zakresie realizacji programu ?Aktywny Samorząd? w roku 2016. Na chwilę obecną wśród realizowanych zadań w dalszym ciągu brakuje dofinansowania zakupu wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym. Względem poprzedniego roku przywrócono natomiast pozostałe formy wsparcia zakupowego, w tym oprzyrządowania do samochodu oraz sprzętu elektronicznego wraz z oprogramowaniem. Drobne zmiany dotyczą również dofinansowania niepełnosprawnych studentów w ramach modułu II.

wheelchair-749985_1280Dla wielu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich najbardziej istotnym elementem programu ?Aktywny Samorząd? było wsparcie przy zakupie wózka elektrycznego, realizowane nieprzerwanie od momentu jego powstania. Jednakże w ubiegłym roku, z powodu ograniczeń budżetowych, PFRON postanowił czasowo zawiesić m. in. tę formę pomocy osobom niepełnosprawnym. W przyjętym na rok bieżący planie w dalszym ciągu nie przewidziano tego rodzaju dofinansowania, pojawiło się jednak światełko w tunelu. Rzecznik PFRON, Michał Rydzewski powiedział bowiem, że ?trwają prace związane z modyfikacją zasad programowych dotyczących tej formy wsparcia?. Informacje o możliwości pomocy w zakupie elektrycznego wózka inwalidzkiego powinny więc pojawić się w późniejszym terminie.

Wspomniane zmiany w module II są istotne jeśli chodzi o wyznaczanie wysokości dochodu branego pod uwagę przy ustalaniu skali pomocy – zamiast indywidualnych dochodów wnioskodawcy weryfikacji podlegać będzie sytuacja dochodowa całego jego gospodarstwa domowego. Według przedstawicieli Funduszu zmiany powinny dotknąć niewielkiej grupy niepełnosprawnych studentów. Jednocześnie wprowadzone modyfikacje pozwolą zachować ogólną skalę pomocy na niezmienionym poziomie ok. 19 tysięcy beneficjentów.

Na 18 marca przewidziano zawarcie aneksów do umów z samorządami, następnie będzie można rozpocząć ubieganie się o wsparcie ze środków Funduszu. Z wnioskami na bieżący rok akademicki w ramach modułu II trzeba będzie się pospieszyć, gdyż termin ich składania upływa 30 marca. Pozostałe terminy to 30 sierpnia dla modułu I oraz 10 października dla modułu II i wniosków na rok 2016/2017.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*