Autyzm a niepełnosprawność intelektualna

W minionym tygodniu zmieściły się dwie istotne daty, o których nie sposób nie wspomnieć na blogu takim jak nasz, zaangażowanym w sprawy osób niepełnosprawnych. Mamy na myśli coroczne obchody Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, a także Europejskiego Tygodnia Autyzmu. W konsekwencji przyglądamy się bliżej problemowi autyzmu oraz zastanawiamy się, czy osoby dotknięte tego rodzaju zaburzeniami prawidłowo zalicza się do grona ludzi z niepełnosprawnością intelektualną.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych przypada na dzień 3. grudnia każdego roku. Został on ustanowiony przez ONZ w 1992 roku. Główną ideą przyświecającą jego powołaniu stało się zwrócenie uwagi na problemy, z którymi muszą się zmagać osoby z niepełnosprawnością na całym świecie. Choć osoby dotknięte różnymi jej rodzajami borykają się z częściowo odmiennymi trudnościami, to jednak ich część pozostaje taka sama. Przykładowo problem zatrudnienia czy też tolerancji są niezależne od tego, czy dana osoba porusza się na wózku inwalidzkim, jest po amputacji czy też dotknięta niepełnosprawnością intelektualną.

zarażam radością 2

W kontekście tej ostatniej pojawia się pytanie, czy osoby dotknięte zaburzeniami autystycznymi można zaliczyć do grona osób niepełnosprawnych? Do takich refleksji pobudza zakończony przedwczoraj Europejski Tydzień Autyzmu, który tradycyjnie ma miejsce w ciągu pierwszych siedmiu dni grudnia.

Zacznijmy od krótkiego wyjaśnienia istoty autyzmu – jest to złożone zaburzenie rozwoju ośrodkowego układu nerwowego i jego funkcjonowania. Osoby dotknięte tą chorobą charakteryzują problemy w kontaktach z innymi ludźmi, wyrażaniu własnych uczuć, czy też przyswajaniu wiedzy. Można spotkać się z określeniem, że cierpią one z powodu „alienacji w świecie własnych przeżyć”. Z tego powodu często uchodzą za ekscentryków, mają problem z akceptacją ze strony innych ludzi. Od razu nasuwa się podobieństwo do osób niepełnosprawnych, zwłaszcza intelektualnie.

Jednak jak się okazuje, oba zaburzenia mogą, ale nie muszą ze sobą współistnieć. U większości osób autystycznych iloraz inteligencji jest powyżej przeciętnej, wskutek czego zalicza się je do będących w normie intelektualnej. Natomiast osoby z ciężkimi postaciami autyzmu, a więc z głębokim poziomem zaburzeń, przy jednoczesnym braku wczesnej diagnozy i odpowiedniej terapii poprawiających ich funkcjonowanie, mają obniżone możliwości funkcjonowania poznawczego (ok. 40%), wskutek czego są zaliczane do grona osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Według szacunków autyzm dotyka dziś jedno na sto rodzących się dzieci. Jest to nieuleczalne zaburzenie, które utrzymuje się do końca życia. Dlatego tak istotnym jest możliwie najwcześniej postawiona diagnoza oraz natychmiastowo podjęta terapia, by zaniedbania wieku dziecięcego nie skutkowały w przyszłości niepełnosprawnością.

Pozdrawiamy