Zmiany w świadczeniach dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych od 2016 roku

Po ostatnich wyborach parlamentarnych przez Polskę przetacza się dyskusja na temat realizacji składanych przez zwycięski obóz jeszcze w trakcie kampanii obietnic wyborczych. Jednym z pierwszych, a zarazem flagowych projektów ma być wsparcie dla rodziców w postaci comiesięcznego świadczenia wychowawczego, tzw. „500 zł na każde dziecko”. Wypłacanie środków w ramach programu ma ruszyć w kwietniu przyszłego roku. Przy projektowaniu ustawy pomyślano również o opiekunach dzieci niepełnosprawnych, dla których każde wsparcie jest niezwykle istotne.

O trudnej sytuacji finansowej rodziców, którzy zrezygnowali z pracy zarobkowej na rzecz opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi wspominaliśmy już przy okazji ich akcji protestacyjnej pod siedzibą Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Rezygnacja z zatrudnienia oraz pokrewieństwo dziecka z opiekunem ma w tej sytuacji kluczowe znaczenie dla ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, którego wysokość zgodnie z zasadą corocznej waloryzacji wzrośnie od 1. stycznia o 100 zł, do 1300 zł netto. W większości przypadków to jednak wyłącznie kropla w morzu potrzeb i nawet w połączeniu z dochodem drugiego rodzica daje to zwykle ekstremalnie niską kwotę na członka rodziny.

protest opiekunów dzieci niepełnosprawnych

Dlatego opiekunowie niepełnosprawnych dzieci z nadzieją mogą patrzeć na przyszły rok, kiedy to dochód większości z nich zwiększy się o kolejne, niezbędne środki. Wspomniane na wstępie 500 zł ma obowiązywać bez ograniczeń na każde drugie i kolejne dziecko, z kolei w przypadku pierworodnego potomka obowiązywać będzie kryterium dochodowe. W przypadku rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi będzie to 1200 zł na członka rodziny, czyli przykładowo dla rodziny trzyosobowej łącznie 3600 zł. W projekcie nie wskazano jednak, czy mowa tu o kwotach netto czy też brutto, założono natomiast weryfikację progów co 2 lata. Świadczenie będzie przyznawane na rok, więc pewną uciążliwością będzie coroczne składanie wniosku o jego przyznanie.

Oczywiście, nawet wspomniany przyszłoroczny wzrost dochodu rodzin z dzieckiem na wózku inwalidzkim o 600 zł nie będzie stanowił wystarczającego wsparcia finansowego ich budżetu, jednak w pewnym stopniu ułatwi ich egzystencję. Są to zmiany na plus, które należy kontynuować i rozbudowywać, by niepełnosprawne dzieci oraz ich opiekunowie mogli żyć w godnych warunkach.

Pozdrawiamy