Niepełnosprawność w kampaniach społecznych cz.2

W minionym tygodniu na naszych profilach w mediach społecznościowych podzieliliśmy się z Wami efektami realizowanych przez Wielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych warsztatów w ramach kampanii społecznej „Uczmy się razem żyć”. Przypomnijmy, że w ich trakcie gimnazjaliści wymyślają hasła antydyskryminacyjne względem osób z niepełnosprawnościami, które następnie są ilustrowane przez znanych rysowników. Akcja ta przypomniała nam o dwóch innych kampaniach edukacyjnych, których nie poruszyliśmy w pierwszym artykule na ten temat, sprzed kilku miesięcy. Obie są naszym zdaniem bardzo istotne i warte przytoczenia.

Mówiąc o niepełnosprawności mamy zwykle na myśli osoby z niepełnosprawnością fizyczną – na wózkach inwalidzkich, po amputacjach itp. A przecież do tej samej grupy zaliczają się również osoby niepełnosprawne intelektualnie, których najczęściej dotyczy problem dyskryminacji. W tym celu w 2008 roku z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ruszyła ogólnopolska kampania „Zarażam Radością”. Według założeń organizatorów akcja miała za zadanie pokazać osoby niepełnosprawne intelektualnie jako przekazujące innym pozytywne wartości, takie jak uśmiech, pasja czy wiara w przyjaźń. Za cel kampanii przyjęto zaprezentowanie społeczeństwu problemów tej grupy osób niepełnosprawnych, przełamanie stereotypów i uprzedzeń względem nich oraz zachętę do zwiększenia ich zatrudnienia.

zarażam radością

Inny ważny temat z punktu widzenia osób niepełnosprawnych związany jest z sygnalizowanym już przez nas parkowaniem na specjalnie wyznaczonych do tego miejscach. Jedna sprawa to stosunkowo nieduża liczba wyznaczonych dla nich „kopert”, jednak w tej sytuacji dużo większy problem stanowią kierowcy w pełni sprawni, parkujący na nich swoje samochody niezgodnie z prawem, przez co dla osób uprzywilejowanych brakuje później miejsca. By zapobiec tego typu sytuacjom prowadzone są w różnych formach akcje pod hasłem „Zabrałeś moje miejsce, zabierz moją niepełnosprawność”. Zdarzały się już choćby ulotki wkładane za wycieraczki aut nieswornych kierowców czy też naklejki z hasłem kampanii, zniechęcające potencjalnie zainteresowanych do zostawienia samochodu na kopercie. Wszak nikt sam z siebie nie planuje dołączyć do grona osób uprawnionych do parkowania na tych miejscach.

zabrałeś moje miejsce

Pozdrawiamy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*