Europejska Karta Osób Niepełnosprawnych

W niedalekiej przeszłości zajmowaliśmy się na naszym blogu tematyką kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, których nowe wzory obowiązują od początku bieżącego miesiąca. Tymczasem od 1998 roku w krajach Unii Europejskiej funkcjonuje również Europejska Karta Parkingowa, wydawana w danym kraju, ale uprawniająca do parkowania na tzw. „kopertach” na terenie całej Unii. Wspólnota poszła jednak o krok dalej i w zasadzie kwestią czasu pozostaje wprowadzenie Europejskiej Karty Osób Niepełnosprawnych. Jeśli wierzyć unijnej komisarz Marianne Thyssen, już w następne wakacje osoby niepełnosprawne z Polski i 16 innych państw Unii będą mogły skorzystać z ujednoliconych przywilejów.

Skąd potrzeba wprowadzenia Europejskiej Karty Osób Niepełnosprawnych? Główną przesłankę stanowi fakt, że na terenie Wspólnoty brakuje jednolitego systemu uznawania niepełnosprawności, jak również w różnych państwach inaczej wyglądają jej kryteria. Rodzi to problemy tego rodzaju, że osobie uznanej za niepełnosprawną w jednym kraju, nie przysługują zniżki z tego tytułu w drugim kraju, w którym dane kryterium nie jest traktowane jako brak pełnej sprawności. A przecież osoba ta niekoniecznie będzie znała prawo obcego państwa, w którym akurat będzie przebywać. Z kolei jedna z głównych prawniczych zasad brzmi następująco: nieznajomość prawa szkodzi.

elektryczne wózki inwalidzkie

autor: dan, źródło: freedigitalphotos.net

Tymczasem karta umożliwi wszystkim osobom niepełnosprawnym, zarówno obywatelom danego kraju jak i cudzoziemcom, korzystanie z jednakowych swobód właściwych dla tego terytorium, a także jednolitych uprawnień ogólnounijnych. Te zaś w pierwszej kolejności będą dotyczyły zniżek dla osoby niepełnosprawnej oraz jej opiekuna w transporcie publicznym, a także w instytucjach kultury, takich jak muzea czy teatry. Warto zaznaczyć, że karta będzie przysługiwała nie tylko osobom na wózkach inwalidzkich, lecz również z innymi, nieraz mało widocznymi niepełnosprawnościami. Na zmiany związane z wprowadzeniem EKON zarezerwowano w budżecie unijnym 1,5 miliona euro.

W planach długofalowych znajduje się zaś wiele innych obszarów, które mają służyć włączeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością, w tym przede wszystkim w zakresie dostępu do studiów i zatrudnienia. Można jednak przypuszczać, że na tak szeroki zakres obowiązywania karty przyjdzie nam poczekać jeszcze trochę czasu i zapewne będzie to bliżej 2020 roku, do kiedy założono perspektywę „Europy bez barier”.

Pozdrawiamy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*