Niepełnosprawność w kampaniach społecznych

Kampanie społeczne stały się jednym z głównych narzędzi, wykorzystywanych na rzecz spraw istotnych z punktu widzenia całych społeczeństw lub też ich poszczególnych grup. Choć początkowo termin ten odnosił się stricte do problematyki czysto społecznej, z czasem został zaimplementowany również na grunt innego rodzaju organizacji non-profit, a więc również instytucji proekologicznych, walczących o prawa zwierząt czy też działających na rzecz kultury. Mówiąc wprost, dotyczą one ważnych problemów, które często mimo dużego nagłośnienia w dalszym ciągu nie znajdują swojego rozwiązania. Jednym z częstszych motywów kampanii społecznych jest niepełnosprawność.

W dzisiejszych czasach obserwujemy całą masę spotów i innego rodzaju materiałów graficznych o tematyce społecznej. Część z nich jest przygotowywana przez organy władzy, do powstania innych przyczyniają się prywatne przedsiębiorstwa w ramach tzw. „społecznej odpowiedzialności biznesu” (CSR), jeszcze inne tworzone są na zlecenie rozmaitych fundacji i organizacji pożytku publicznego. Nie brakuje również kampanii, które współfinansowane są przez dwie lub nawet wszystkie trzy z tych grup podmiotów. Niezależnie od źródła i poruszanej tematyki, każda tego rodzaju kampania ma na celu zwrócenie uwagi na pewien istotny problem, zwiększenie świadomości ludzkiej w danym zakresie, a także wykreowanie pewnych pożądanych postaw, bądź też wyzbycie się przez odbiorców zachowań negatywnych.

W przypadku kampanii społecznych poruszających tematykę niepełnosprawności możemy wyróżnić dwa główne nurty. W pierwszym występuje dążenie do poprawy życia osób niepełnosprawnych, przejawiające się choćby w zwiększaniu dostępności elementów infrastruktury publicznej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Część z tych kampanii ma również na celu pozyskanie funduszy na rzecz osób niepełnosprawnych, wielu innym można zaś przypisać atrybut edukacyjny, by pełnosprawni lepiej rozumieli ich problemy i codzienne trudności.

kampania everest niepełnosprawni

Kampania outdoorowa „Dla niektórych to Mount Everest”, zachęcająca do wspierania tworzenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych (Źródło: American Disability Association, adanet.org)

Odrębnym nurtem jest ten, w którym niepełnosprawność wskazywana jest jako zagrożenie, powstające w wyniku nierozważnego postępowania. Jako przykłady tego rodzaju kampanii można wskazać choćby akcje zniechęcające do jazdy pod wpływem alkoholu czy też przestrzegające przed skakaniem do wody na niesprawdzonych akwenach. Nie są one orężem w walce o lepszy byt osób niepełnosprawnych, lecz przestrogą, by przez własną nierozumność pełnosprawni nie dołączyli do ich grona.

kampania przeciw jeździe pod wpływem alkoholu

Kampania z mocnym przekazem: „Jazda pod wpływem alkoholu za jednym kółkiem może sprawić, że znajdziesz się między innymi dwoma” (Źródło: Arrive Alive, Arrivealive.com)

Warto zauważyć, że w zależności od przekazu zmienia się jego ton, podkreślany często również wykorzystywanym w kampaniach słownictwem. I tak, o ile w pierwszym przypadku jest mowa o „niepełnosprawności”, o tyle w drugim słowem kluczowym staje się „kalectwo”. W pierwszej grupie kampanii chodzi o walkę o godne życie, w drugiej zaś o uniknięcie poważnych problemów zdrowotnych lub wręcz śmierci na skutek nierozważnego postępowania (a bardziej wprost: głupoty).

Niezależnie od celu kampanii sprawą nie podlegającą dyskusji jest zasadność ich powstawania. Choć zdarza się, że są zupełnie nietrafione, ich przekaz nie zawsze zostaje właściwie zrozumiany, to warto je prowadzić, choćby miały uratować ledwie jedno istnienie.

Pozdrawiamy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*