Co z kartami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych?

Zbliża się termin upłynięcia ważności starych kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Posiadacze kart wydanych do dnia 30. czerwca 2014 roku równo rok później będą mogli po raz ostatni legalnie zaparkować na popularnych „kopertach”. Od 1 lipca uprawniać do tego będą wyłącznie nowe karty parkingowe. Na mocy ustawy zmieniającej m.in. ustawę – Prawo o ruchu drogowym, od połowy zeszłego roku o ich wydawaniu decydują Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, na opisanych w ustawie zasadach. Sęk w tym, że kryteria decyzyjne są nieostre, przez co część osób traci uprawnienia do posiadania karty.

Wtorkowe „Fakty” przedstawiły przypadek pana Stanisława, który mimo braku jednej nogi nie otrzymał nowej karty parkingowej. Jak tłumaczy rzecznik białostockiego Urzędu Miejskiego, niepełnosprawność Pana Stanisława nie ogranicza w znacznym stopniu możliwości poruszania się oraz nie uniemożliwia samodzielnego opuszczenia samochodu. Komu w takim razie powinna przysługiwać nowa karta parkingowa i jak ją uzyskać? Ustawa z 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1446) do grona osób uprawnionych do otrzymania imiennej karty parkingowej zalicza:

  • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się, niezależnie od symbolu przyczyny niepełnosprawności;
  • osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się i zapisanymi w orzeczeniu kodami: 04-O (choroby narządu wzroku) lub/i 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub/i 10-N (choroba neurologiczna);
  • osoby do 16. roku życia ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się, niezależnie od symbolu przyczyny niepełnosprawności.

miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych

Należy zauważyć, że nowelizacja ustawy zniosła uprawnienie do uzyskania karty parkingowej dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, jednak w przypadku pogorszenia stanu zdrowia osoba taka może złożyć wniosek o wydanie nowego orzeczenia, stwierdzającego zaistniałe zmiany. Warto również podkreślić, że niezbędnym do otrzymania karty parkingowej jest wskazanie do jej wydania, zaznaczone w punkcie 9. orzeczenia. Starania o kartę parkingową należy więc rozpocząć od uzyskania nowego orzeczenia, w którym znajdzie się wskazanie do otrzymania karty parkingowej, a dopiero potem rozpocząć procedurę ubiegania się o wydanie karty parkingowej.

Osoba ubiegająca się o uzyskanie karty parkingowej składa wypełniony i podpisany wniosek o jej wydanie (dostępny na stronach internetowych oraz w placówkach) do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby z niepełnosprawnością. Wraz z wnioskiem należy załączyć aktualną fotografię o wymiarach 35×45 mm oraz dowód wpłaty 21 zł (koszt wydania karty parkingowej). Ponadto przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

wzór nowej karty parkingowej (awers)

wzór nowej karty parkingowej (awers)

Wniosek składany jest osobiście, z wyjątkiem osób niepełnoletnich oraz całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych. Również odbioru karty parkingowej powinniśmy dokonać osobiście, okazując dokument tożsamości. W tym jednak przypadku ustawodawca przewidział pewne udogodnienie w postaci możliwości ustanowienia pełnomocnika, który po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz z pisemnym pełnomocnictwem będzie mógł odebrać kartę w imieniu osoby niepełnosprawnej.

Ewentualna odmowa wydania karty parkingowej może wystąpić wyłącznie wówczas, gdy ubiegająca się o nią osoba nie dysponuje stosownym orzeczeniem ze wskazaniem do karty. Z tego też powodu od informacji o odmowie przyznania karty nie przysługuje odwołanie. Przewodniczący Zespołu poinformuje wnioskodawcę o jego decyzji w terminie 30 dni od złożenia wniosku. W przypadku decyzji pozytywnej, wnioskodawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu odbioru karty. Imienna karta parkingowa jest przyznawana na czas ważności orzeczenia, jednak nie dłużej niż na okres 5 lat. W przypadku orzeczenia wydanego na stałe, po upływie tego okresu jego posiadacz będzie musiał zgłosić się po nową kartę parkingową, z tym, że już bez konieczności ponownego orzekania.

wzór nowej karty parkingowej (rewers)

wzór nowej karty parkingowej (rewers)

Przytoczony przypadek pana Stanisława nie jest jedynym, kiedy to na skutek niezrozumiałej decyzji uprawnionego organu osoba niepełnosprawna zostanie pozbawiona prawa do karty parkingowej. I tak naprawdę trudno stwierdzić, czy podobne decyzje urzędników są spowodowane brakiem empatii, czy też jakąkolwiek inną przyczyną. Można się zastanawiać, czy przypadkiem podobny los nie spotka niedługo innych niepełnosprawnych, np. poruszających się na wózkach inwalidzkich. O ile w ogóle dadzą radę osobiście dotrzeć do siedziby odpowiedniego Zespołu.

Pozdrawiamy

2 komentarze

  1. Nieprawidlowe parkowanie w PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI należy zgłaszać do Straży Miejskiej – a dla czego nie na Policję?Po perzwsie: Straż Miejska ma możliwość wystawienia mandatu za szybę (takich uprawnień nie ma Policja) lub założenia blokady na koło (rzadko ktf3ra Policja ma blkokady – jest to spowodowane tym by w danej miejscowości nie dublować sie ze Strażą Miejską). Wypisanie takiego mandatu czy założenie blokady na koło trwa tylko chwilę. Czemu piszę o czasie – o tym niżej.Po drugie: obie instytucje maja możliwość sholowania pojazdu oraz sporządzenia wniosku do Sądu Grodzkiego o ukaranie.W takim przypadku Straż Miejska może sobie stać godzinę i czekać na holownik czy poświęcic godzinke na sporządzenie dokumentacji procesowej do sądu (notatka, szkic, zdjęcia, druk wniosku o ukaranie, pisma, załączniki itp) i pf3źniej jeszcze włf3czyć sie godzinami po sądach – mają na to czas gdyż u nich co się odwlecze i tak nie uciecze . Niestety Policja jest zmuszona do natychmiastowej reakcji w momencie gdy dochodzi do poważnych przestepstw czy wykroczeń i np. nie może odmowić przyjazdu gdy gdzieś kogoś biją, okradają, włamuja się itp lub przyjechać na zgłoszenie po godzinie czasu gdyż w tym momencie byli w trakcie wyholowywania pojazdu (czas i koszty dojazdu holownika, sporządzenie dokumentacji procesowej itp). Na pewno też nie chciał byś usłyszeć w telefonie gdy będziesz gonić np.złodzieja swojego roweru – przykro mi nie mamy w tej chwili wolnego patrolu lub wkurzony czekać godzinę czasu na przyjazd Policji – gdyż policjanci bawili się w pisanie kwitf3w lub sholowywanie pojazdu (a nie moga porzucać rozpoczętych czynności).Bezpośredni bezpłatny telefon do Straży Miejskiej to 986.

  2. 1) Odnośnie kradzieży/włamań/pobić/etc są inne wyizdały, natomiast do spraw samochodowych jest Wydział Ruchu Drogowego.2) Mam sąsiada niepełnosprawnego. Pod pewnym hipermarketem niestety nie było wolnego miejsca w wyznaczonym miejscu, ponieważ były już pozajmowane przez ludzi, ktf3rzy tu tylko na sekundkę przyjechali. Zastawił ich ( 3 samochody, żaden nie miał ani naklejek, ani stosownych dokumentf3w wystawionych za szybą). Wezwanie obsługi o przestawienie samochodu olał . Po wyjściu okazało się, że ma blokadę na kole. Zadzwonił po straż miejską, przyjechali, zabierali się do wypisywania stosownych kwitf3w. Sąsiad stwierdził tylko, iż zapłaci, pod warunkiem, że ta trf3jca rf3wnież dostanie mandaty za parkowanie w miejscu dla nich nie przeznaczonym. Sprawa toczy się już ponad rok. Samochf3d stał jeszcze na tym parkingu jakiś czas. Sąsiad zamf3wił lawetę, samochf3d został odholowany, w warsztacie została przecięta i ściągniętą felga ( i tak miał zmieniać na aluminiowe ) razem z blokadą. Blokada nie została ściągnięta z koła, więc panowie strażacy mogą go ewentualnie posmyrać.3) Co do jazdy za kf3łkiem osoby niepełnosprawnej, to jest to osobna kwestia – są samochody przystosowane do tego typu niecodziennych kierowcf3w. Mf3j Sąsiad ma paraliż nf3g i obok kierownicy ma manetkę gazu i klamkę hamulca ( jak w motorze chociażby ). Biegi natomiast obsługiwane są automatycznie.4)Ze złamaniem ręki/nogi nie można dostać grupy inwalidzkiej. Jeśli dla przykładu urwał byś ją sobie, to mf3głbyś się starać o coś takiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*