Bez dofinansowania zakupu wózków elektrycznych w 2015 roku…

Przed miesiącem Zarząd PFRON przyjął dokument, określający kierunki działań oraz warunki realizacji programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku. Ze względu na ograniczenia finansowe, dofinansowywanych będzie zaledwie 7 z 11 obszarów przewidzianych w programie. Wśród wyłączonych zadań znalazło się m.in. wsparcie zakupu wózków elektrycznych. Jakie moduły i obszary pozostały wśród realizowanych zadań? I dlaczego PFRON wykluczył m.in. dofinansowanie zakupu wózków o napędzie elektrycznym?

W dalszym ciągu obowiązują dwa moduły wsparcia ze środków PFRON – pierwszy, którego celem jest ułatwienie zdobycia zatrudnienia i rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych oraz drugi, zakładający pomoc w uzyskaniu wyższego wykształcenia. O ile drugi moduł dotyczy wyłącznie uczniów szkół wyższych (w tym także z otwartym przewodem doktorskim poza studiami doktoranckimi) i policealnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o tyle w ramach pierwszego z nich z dofinansowania może skorzystać niemal każda osoba niepełnosprawna. Pozostałe w bieżącym roku zadania w ramach modułu I przedstawia poniższa tabela.

Obszar A Zadanie 2 refundacja kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B;
Obszar B Zadanie 2 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego i oprogramowania, nabytych w ramach programu w latach ubiegłych;
Obszar C Zadanie 2 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka elektrycznego;
Zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny co najmniej na III poziomie jakości;
Zadanie 4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny co najmniej na III poziomie jakości;
Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, znajdującej się pod opieką wnioskodawcy.

Wśród wykluczonych zadań znalazły się z kolei wszystkie te, oznaczone w poszczególnych obszarach jako zadania numer 1, a więc wszystkie (poza protezami), które są związane z zakupem sprzętów pomocnych osobom niepełnosprawnym. Zostało więc wyłączone z programu dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, zakupu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, a także zakupu wózków elektrycznych. Jeśli wierzyć przedstawicielom PFRON, realizacja tych zadań nie została wstrzymana definitywnie, a jedynie zawieszona, ze względu na ograniczenia budżetowe Funduszu. Jednocześnie podkreślają oni możliwość włączenia kolejnych form wsparcia w roku bieżącym, w razie wystąpienia nadwyżki, umożliwiającej zwiększenie środków na realizację programu.

wózek elektryczny PCBL1600 / 1800 MODERN

Bardzo popularny w ostatnim czasie wózek MODERN marki Vitea Care – niestety, w tym roku ani jego, ani innych wózków o napędzie elektrycznym nie kupimy przy wsparciu z PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd”

W tej sytuacji nasuwają się dwa pytania. Po pierwsze, dlaczego zrezygnowano z realizacji właśnie tych zadań, w tym przede wszystkim wsparcia w zakupie wózków elektrycznych? Zdaniem PFRON-u, w ciągu 12 lat ich finansowania rynek zdążył się nasycić, a wiele osób skorzystało już z możliwości dofinansowania i wymieniło swój wózek na nowy. Takiej wymiany należy jednak dokonywać średnio co pięć lat, a bez wsparcia ze środków Funduszu wielu niepełnosprawnych najzwyczajniej nie stać na kupno nowego wózka. Wygląda więc na to, że zrezygnowano z najbardziej kosztownych form pomocy niepełnosprawnym, które jednocześnie cieszyły się największą popularnością, tym samym w największym stopniu obciążając budżet programu.

Co więc w takim razie mają zrobić osoby niepełnosprawne, które chcą nabyć nowy wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, ale nie posiadają wystarczających środków na ten cel? PFRON radzi, by ubiegać się o dofinansowanie z NFZ, a jeśli uzyskana kwota nie wystarczy na pokrycie kosztów zakupu, dopiero wówczas wnioskować do Funduszu o dodatkowe wsparcie. W przeciwnym razie osobom niepełnosprawnym nie pozostaje nic innego, jak uzbierać niezbędne środki własnym sumptem lub przy wsparciu rodziny i znajomych, bądź też przez zorganizowanie zbiórki lub zaciągnięcie kredytu. A jeśli żadna z tych opcji nie będzie możliwa, marzenia o wózku elektrycznym trzeba będzie odłożyć na bliżej nieokreśloną przyszłość i lepsze czasy w PFRON-ie…

Pozdrawiamy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*