Zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz osób niepełnosprawnych

Każdy podatnik musi do końca kwietnia wypełnić i złożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe za poprzedni rok. Od 2004 roku możemy przy tym zadeklarować przekazanie 1% wartości należnego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP), znajdującej się na oficjalnej liście tego rodzaju organizacji, przygotowywanej przez Departament Pożytku Publicznego przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Jak wskazują statystyki, Polacy coraz chętniej wykorzystują ten mechanizm do wspierania różnego rodzaju instytucji charytatywnych – w ciągu 10 lat liczba podatników przekazujących 1% swojego podatku na rzecz OPP wzrosła z 80 tysięcy do aż 12 milionów.

Przytoczone powyżej statystyki są krzepiące i obrazują zmiany w podejściu naszego społeczeństwa do pomocy potrzebującym. To oczywiście ledwie jeden z przejawów tego procesu i może niezbyt reprezentatywny, gdyż nie dotyczy przekazywania realnie posiadanych przez nas środków, w żaden sposób nie uszczuplający więc posiadanego przez nas majątku. Natomiast z punktu widzenia potrzebujących, każda pomoc jest na wagę złota. Mając do dyspozycji zaledwie 1% podatku, możemy wesprzeć wyłącznie jedną OPP z ponad 8 tysięcy wpisanych na listę MPiPS. Choć tak naprawdę docelowych beneficjentów może być jeszcze więcej, gdyż część organizacji umożliwia przekazywanie jednego procenta na rzecz innych, współpracujących z nimi fundacji. Wybór nie jest więc łatwy.

Jako zaangażowana społecznie firma obracająca się w tematyce ortopedyczno-rehabilitacyjnej polecamy Państwu przede wszystkim wsparcie dla osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza na rzecz dwóch wspieranych przez nas fundacji, którymi są Fundacja Jedyna Taka oraz Fundacja Balian Sport. Pierwsza z nich powstała z myślą o integracji społecznej oraz poprawie wizerunku osób niepełnosprawnych, w tym głównie kobiet, co przejawia się w organizowanych przez nią projektach, takich jak wybory Miss Polski na wózkach inwalidzkich, agencja modelek Butterfly Agency Models czy też program Jedyna Taka Mama, którym patronujemy i wspieramy. Natomiast druga ze wspieranych przez nas OPP, Fundacja Balian Sport prowadzi drużynę rugby na wózkach, a także organizuje kursy i wyjazdy nurkowe dla niepełnosprawnych oraz prowadzi zajęcia z boksu na wózkach.

Zachęcamy więc gorąco do przekazywania jednego procenta podatku na rzecz potrzebujących, niezależnie od wybranego celu – czy będą to poszkodowane zwierzęta, chore dzieci czy też osoby niepełnosprawne, które jednak są nam najbliższe. W razie zainteresowania wsparciem Fundacji Jedyna Taka zapraszamy tutaj, a w przypadku Fundacji Balian Sport tutaj.

Pozdrawiamy

1% podatku Fundacja Jedyna Taka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*