Mobilni niepełnosprawni

Mobilność, lokomocja dla większości przeciętnie sprawnych ludzi są sprawami tak oczywistymi, że nawet nie zastanawiamy się jak niezwykle ważną rolę odgrywają w naszym życiu. Idąc codziennie do sklepu, do pracy, na spotkanie z przyjaciółmi, po dzieci do szkoły lub przedszkola nie myślimy o trudnościach, które napotykają w tych codziennych działaniach osoby niepełnosprawne. Nie zastanawiamy się jak wiele potrzeba wysiłku, aby zrealizować podstawowe potrzeby związane z możliwością lokomocji i co za tym często idzie kontaktów społecznych i nie tylko. Coraz więcej mówi się o poprawie jakości życia osób niepełnosprawnych, ich integracji i dawaniu im takich samych możliwości jak osobom sprawnym, ale czy rzeczywiście te wszystkie hasła są realizowane w rzeczywistości?

Często myślimy, że tak, ponieważ w naszym środowisku pracy czy w miejscach publicznych coraz częściej widzimy ludzi poruszających się na wózkach z napędem ręcznym. Nie możemy jednak zapominać o dużej grupie osób, dla których nawet ta forma lokomocji jest niedostępna. Z powodu braku możliwości samodzielnego poruszania się są oni zwykle skazani na absolutną zależność od osób trzecich, a także silnie narażeni na wykluczenie społeczne. Radykalną poprawę sytuacji osób z problemami lokomocyjnymi przyniosłoby z pewnością rozpowszechnienie wózków elektrycznych, dzięki którym pokonywanie większych odległości przestaje dla nich stanowić problem, stymulując tym samym ich codzienną aktywność. Oferta pojazdów elektrycznych dla osób niepełnosprawnych jest na polskim rynku bardzo szeroka ? od wózków pokojowych, przez terenowe, dla dzieci, aż po skutery osiągające prędkość nawet do 15 km/h.

Zapewnienie możliwości poruszania się oraz pełnej partycypacji zarówno osobom starszym jak i pacjentom z poważnymi dysfunkcjami powinno stać się standardem wysoko cywilizowanych społeczeństw. Dlatego też PFRON i oddziały PCPR kontynuują program ?Aktywny Samorząd?, polegający m.in. na pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Program ten pomaga w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych i związanych z komunikowaniem się. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, bez względu na wiek, u których dysfunkcja obu kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych uniemożliwia korzystanie z wózka ręcznego. Warunkiem uczestnictwa w programie jest przedłożenie zaświadczenia wydanego przez lekarza prowadzącego, zawierającego szczegółowy opis rodzaju schorzenia będącego przyczyną orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Więcej szczegółowych informacji o programie możecie Państwo uzyskać pod linkiem.

Pozdrawiamy

 wózki elektryczne

wózek elektryczny PCBL1610/1810 – DE LUXE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*