Refundacja wózka inwalidzkiego przez NFZ

Nie jesteś w stanie pokryć samodzielnie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego? Dowiedz się, w jaki sposób otrzymać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia. Zapraszamy do lektury artykułu.

Komu przysługuje refundacja?

Refundacja może przysługiwać osobom, które zostały objęte ubezpieczeniem. Ponadto taka osoba powinna spełniać wymagania Ministra Zdrowia, zawarte w Rozporządzeniu z dnia 29 maja 2017 r.

Co zrobić, by otrzymać dofinansowanie?

W pierwszej kolejności należy zwrócić się do osoby uprawnionej po odpowiednie zlecenie. Istotną informacją jest to, że zlecenie jest aktualne bezterminowo oprócz zlecenia na comiesięczne zaopatrzenie.

Jeśli już otrzymałeś zlecenie, powinieneś udać się do swojego oddziału NFZ, by móc je potwierdzić. Możesz to zrobić osobiście, upoważnić inną osobę lub dokonać tego na drodze pocztowej. Do weryfikacji zlecenia będzie potrzebny Twój dowód osobisty.

Po tych czynnościach możesz udać się do sklepu medycznego, który ma podpisaną umowę z NFZ i odebrać wózek inwalidzki.

Jakie dokumenty należy przedłożyć?

By móc otrzymać dofinansowanie, musimy przedłożyć zbiór niezbędnych elementów. Co należy dostarczyć?

  • Ksero wniosku, które zostało wystawione przez NFZ.
  • Orzeczenie o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności.
  • Fakturę na odebrany przedmiot, gdzie muszą być zawarte informacje o wartości wymaganej wpłaty własnej i wartości refundacji NFZ.
  • Deklaracja o dochodach osoby z niepełnosprawnością lub opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny, należącego do wspólnego gospodarstwa domowego.
  • Wypełniony wniosek o przyznanie refundacji.
  • Numer NIP.

Co, jeśli potrzebuję sprzętu ortopedycznego, a NFZ go nie dofinansuje?

Niektórych przypadków nie obejmuje refundacja Narodowego Funduszu Zdrowia. Niestety w wielu sytuacjach osoba potrzebująca z uwagi na specyfikę swojej dolegliwości, koszty związane z zakupem leków, rehabilitacja nie może wyłożyć kwoty, która pokryłaby cenę tego dość dużego wydatku. W przypadku, gdy potrzebujemy zakpić określony sprzęt ortopedyczny, czy rehabilitacyjny, a nie mamy na to środków, otwierają się przed nami inne furtki. Możemy udać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*