Profilaktyka zmian odleżynowych

Problem odleżyn w samej tylko Polsce dotyczy ok. 500 tys. pacjentów. Stanowią one zwykle powikłanie wtórne bezruchu. Przy obecnym stanie wiedzy i nieustannym postępie, ich obecność powinna być traktowana jako porażka współczesnej medycyny. Ze względu na trudności w leczeniu ran odleżynowych, główny nacisk powinien zostać położony na zapobieganie ich powstawaniu. Dlatego tak ważnym jest, aby obok zastosowania materaców przeciwodleżynowych pamiętać o częstych zmianach pozycji chorego, bo tylko to może zapewnić właściwe odciążenie miejsc zagrożonych.

Odleżyna jest ograniczoną martwicą tkanek, powstałą w wyniku zaburzeń ukrwienia, spowodowanych długotrwałym lub powtarzającym się uciskiem wywieranym na ciało chorego, a w wyniku tego na naczynia żylne i tętnicze. Stan ten może dotyczyć naskórka, całej grubości skóry, tkanki podskórnej, mięśni i kości. W otoczeniu odleżyny toczy się zwykle proces zapalny i często występują zachyłki z wydzieliną ropną sięgające w różnych kierunkach, nieraz na znaczną odległość. Należy jednak pamiętać, że odleżyny mogą powstawać nie tylko na skórze lub tkankach podskórnych, ale mogą dotyczyć również narządów wewnętrznych, a zwłaszcza tych okolic ciała, w których skórę od elementów kostnych lub chrzęstnych dzieli niewielka ilość tkanki podskórnej (tj. pięty, guzy kulszowe, kość krzyżowa, łopatki, potylica, małżowiny uszne, wyrostki łokciowe, krętarze większe).

Aby uniknąć tego przykrego i bolesnego problemu, w sytuacji długotrwałego bezruchu spowodowanego chorobą należy każdego dnia poddawać swoje ciało starannym oględzinom, zwracać baczną uwagę na wszystkie nawet najmniejsze zmiany, zaczerwienienia i podrażnienia, ponieważ mogą one być początkiem zmian odleżynowych. Jeśli pacjent jest samodzielny (porusza się na wózku), może oceniać miejsca niedostępne przy pomocy lusterka. Ważne jest zwrócenie uwagi na konieczność stosowania na wózku poduszek przeciwodleżynowych, częste zmiany pozycji oraz, w miarę możliwości, codzienną pionizację.

W przypadku pacjentów leżących lub wymagających obsługi to rodzina lub opiekunowie powinni zadbać o ich profilaktykę przeciwodleżynową. Ważnym jest, by przestrzegali oni metod bezpiecznego zmieniania pozycji, w tym szczególnie tzw. technikę ?hamaka? – nie dotykamy bezpośrednio ciała chorego, lecz przenosimy go na podkładzie z płótna, bądź obracamy pociągając za przeciwległy brzeg prześcieradła. Jeśli przy zmianie pozycji musimy wywrzeć bezpośredni nacisk, to miejsce takie talkujemy. Łóżko pacjenta powinno być dostępne z każdej strony, co ułatwia zmienianie pozycji. Należy szczególnie zadbać o to, by pościel była sucha i czysta (bez okruchów i innych drobin, które mogłyby dodatkowo drażnić skórę), ponadto wykonana z miękkich tkanin. Pacjent nie powinien leżeć na szwach, guzikach czy fałdach tkaniny – w tym celu najlepiej jest umocować prześcieradło do ramy łóżka. Łóżko powinno być prześcielane codziennie. Pacjent powinien mieć na sobie odzież z naturalnych, przewiewnych materiałów, pozbawionych grubych szwów.

Zapobieganiu odleżynom sprzyjają również zabiegi fizjoterapeutyczne, takie jak masaże, ćwiczenia czy też kąpiele wodne. W ramach profilaktyki przeciwodleżynowej niezwykle skuteczne jest także stosowanie poduszek i materaców przeciwodleżynowych. Największą skuteczność przy długotrwałym unieruchomieniu wykazują materace zmiennociśnieniowe. Ich dodatkowym atutem jest możliwość usunięcia poszczególnych cel, co pozwala na odciążenie okolicy najbardziej zagrożonej lub już objętej odleżyną. Bardzo przydatne w pielęgnacji są również wałki, kliny czy odpowiednio profilowane podkładki, pozwalające na utrzymanie właściwej pozycji i odciążenie miejsc narażonych.

Pozdrawiamy

Materac Przeciwodleżynowy

Materac Przeciwodleżynowy Zmiennociśnieniowy o Konstrukcji Rurowej, marki VITEA CARE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*