Na jakie świadczenia może liczyć opiekun osoby niepełnosprawnej?

Codzienna pielęgnacja niepełnosprawnego kosztuje. Sprzęt rehabilitacyjny, specjalnie dostosowany sprzęt sanitarny, akcesoria i kosmetyki… Sprawa staje się tym bardziej problematyczna, gdy w celu zaopiekowania się niepełnosprawnym dzieckiem, rodzicem czy małżonkiem musimy zrezygnować z pracy… O jakiego rodzaju wsparcie finansowe możesz starać się z tytułu opieki nad niepełnosprawnym?

1. Świadczenie pielęgnacyjne

Przysługuje na opiekę nad osobą, której niepełnosprawność powstała nie później niż w momencie osiągnięcia pełnoletności lub podczas nauki w szkole albo szkole wyższej (z tym, że nie później niż do dnia 25. urodzin). Przysługuje rodzicom, opiekunom, rodzinie zastępczej i osobom z obowiązkiem alimentacyjnym wobec dziecka z niepełnosprawnością. Pobierający świadczenie musi być osobą bezrobotną. Dochody nie mają tu znaczenia. Od roku 2014 kwota świadczenia stale rośnie. W minionym roku wynosiło 1300 zł miesięcznie, a po waloryzacji w styczniu 2017 wynosi 1406 zł.

2. Zasiłek rodzinny

Należy się rodzinom, w których wychowywane jest niepełnosprawne dziecko, pod warunkiem, że jej dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 764 zł. Można go pobierać do czasu ukończenia przez dziecko 18 lat (lub 24, jeśli dziecko nadal się uczy oraz posiada orzeczenie co najmniej o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności). Kwota zasiłku jest różna w zależności od wieku dziecka. Niepełnosprawny do lat 5 otrzymuje 95 zł miesięcznie, dziecku od 5 do 18 lat przysługuje 124 zł, natomiast starszym (maksymalnie do 24 lat) – 135 zł. Do zasiłku wypłacany jest także dodatek na kształcenie i rehabilitację. Wynosi on 80 zł miesięcznie dla dziecka młodszego niż 5 lat i 100 zł miesięcznie dla starszych dzieci.

3. Specjalny zasiłek opiekuńczy

Tylko dla osób, które na rzecz opieki nad niepełnosprawnym zrezygnowały z pracy lub w czasie powstania niepełnosprawności bliskiej osoby pozostawały bezrobotne. Aby ubiegać się o to świadczenie, rodzina nie może przekraczać 764 zł dochodu miesięcznie na osobę. Zasiłek wynosi 520 zł na miesiąc.

4. Zasiłek dla opiekuna

Przeznaczony dla osób, którym nie należy się specjalny zasiłek opiekuńczy, a które na mocy nowelizacji Ustawy o świadczeniach rodzinnych utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Kwota zasiłku również wynosi 520 zł miesięcznie. Dochody rodziny są bez znaczenia.

5. Zasiłek lub dodatek pielęgnacyjny

Wspominany w punkcie 4. zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł miesięcznie i przysługuje niepełnosprawnym zaliczającym się do kilku grup (dzieci, młodzież powyżej 16. roku życia o znacznym stopniu niepełnosprawności, młodzież powyżej 16. roku życia o umiarkowanej niepełnosprawności, która powstała przed ukończeniem 21 lat, osoby starsze powyżej 75. roku życia). Dostają go osoby, którym nie przysługuje prawo do dodatku pielęgnacyjnego. Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie w wysokości 208,79 zł miesięcznie dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*