Nowe programy dla osób niepełnosprawnych

Nowy rok przyniósł nam nowe programy PFRON, które zostały ostatecznie uchwalone 16 grudnia 2016 roku. Ich celem jest zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. O jakich programach mowa?

niepełnosprawny praca wózek inwalidzkiProgram ABSOLWENT
Jest to program skierowany w stronę osób z wyższym wykształceniem. Ma on pomóc w aktywizacji absolwentów szkół wyższych na rynku pracy. Mimo niskiego wskaźnika studentów z niepełnosprawnością (jest to 2% studentów), wciąż mają oni problem ze znalezieniem zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom i wykształceniu. Program przeznaczony jest dla osób z orzeczeniem o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności.

STABILNE ZATRUDNIENIE ? osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej
Program ten ma podnieść zatrudnienie niepełnosprawnych w administracji publicznej. Adresatami w związku z czym są organy oraz instytucje, które prowadzą działania o ogólnopolskim zasięgu na rzecz ogółu obywateli (nie dotyczy jednak przedsiębiorstw państwowych oraz spółek Skarbu Państwa), a także samorządny gminne, powiatowe, wojewódzkie oraz samorządowe instytucje kultury. W tym programie beneficjentami są osoby posiadające orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które nie są zatrudnione.

Program PRACA ? INTEGRACJA
Ogólnym celem programu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Bardziej szczegółowe cele to m.in. wypracowanie oraz wzmocnienie kwalifikacji zawodowych adresatów programu, zlikwidowanie barier funkcjonalnych i technicznych (dotyczy to np. osób poruszających się na wózkach inwalidzkich), wsparcie mobilności osób z niepełnosprawnością i wzrost ich zatrudnienia. Program ten jest skierowany do niezatrudnionych osób niepełnosprawnych posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności.

W programie mogą uczestniczyć np. przedsiębiorstwa, gdzie zatrudnienie osób niepełnosprawnych nie przekracza 6%, które zgłoszą PFRON gotowość zatrudnienia w ramach programu minimum 25 osób na nie krócej niż 18 miesięcy, a także organizacje pozarządowe, które realizują zadania publiczne zlecone przez PFRON.

Niestety bardzo często osoby niepełnosprawne nie są w stanie samodzielnie podjąć aktywności zawodowej. Wśród najczęstszych przyczyn są wysokie koszty oraz ograniczenia wynikające z niepełnosprawności. Inną kwestią jest po prostu brak ofert odpowiednich do predyspozycji czy kwalifikacji. Wszystko to sprawia, że znalezienie pracy dla osoby niepełnosprawnej staje się niezwykle trudne.

źródło: http://www.pfron.org.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*