Miesięczne archiwum: Listopad 2014

Wsparcie ze środków PFRON (4) – Dofinansowanie pobytu na Turnusie Rehabilitacyjnym

PFRON

Kolejną formą wsparcia ze środków PFRON jest dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym dla osób niepełnosprawnych. Tego rodzaju pomoc przyznawana jest stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, w zróżnicowanych kwotach, zależnych od stwierdzonej grupy inwalidzkiej, a także od kryterium dochodowego. Dofinansowanie można otrzymać jeden raz w roku kalendarzowym. W Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. ... Przeczytaj więcej »

Wsparcie ze środków PFRON (3) – dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych oraz architektonicznych

PFRON

Do zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON należy dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się, a także barier technicznych oraz architektonicznych. Warto zauważyć, że w żaden sposób w aktach prawnych MPiPS nie pojawia się definicja zakresu tych barier. W jaki sposób można więc określić, kiedy dofinansowanie nam się należy, a kiedy nie? Z odpowiedzią przychodzi Biuro Pełnomocnika Rządu ... Przeczytaj więcej »

Wsparcie ze środków PFRON (2) – Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

PFRON

Drugą formą pomocy w ramach zadań powiatu jest dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Dofinansowaniu ze środków PFRON podlegają te przedmioty i środki, które są częściowo dofinansowane przez NFZ. Można do nich zaliczyć między innymi: wózki inwalidzkie, pionizatory, materace przeciwodleżynowe, balkoniki rehabilitacyjne, protezy kończyn, obuwie i gorsety ortopedyczne, a także aparaty słuchowe oraz soczewki okularowe i inne pomoce ... Przeczytaj więcej »

Wsparcie ze środków PFRON (1) – Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

PFRON

Przez długie lata wiele kluczowych obszarów zainteresowania administracji państwowej, takich jak ochrona zdrowia czy środowiska, było w Polsce zaniedbywanych. Wśród nich znajdowały się również kwestie społeczne, w tym związane z warunkami funkcjonowania w społeczeństwie osób niepełnosprawnych. W ostatnich latach sytuacja ulega jednak ciągłej poprawie – proces nadganiania świata zachodniego w tym zakresie postępuje, co w dużej mierze zawdzięczamy dofinansowywaniu ze ... Przeczytaj więcej »